Inför 2022

Klubben kommer  prova att utföra en av de årliga träffarna på camping där det finns möjlighet att boka lokal för möte i nära anslutning. Dessa möten kommer då betyda att det blir något dyrare ,men möjlighet till el.
Årsmöte kommer sannolikt att hållas på någon form av bygdegård där klubben har tillgång till samlingslokal

Nationella träffen kommer anordnas av klubb mitt och anmälningarna ligger ute.

Information om anmälan till Nationella träffen ----- LÄS NOGA -------
Anmälan till Nationella träffen är nu stängd
Anmälningsavgift betalas in till Polar klubb west i april därefter skickas anmälan och betalning vidare vidare till Klubb mitt . Säkerställd anmälan kommer i Juni
 

Träffar 2022

Påsk                                  Spontanträff Lidköping

Maj månad                 Vårträff Polar Club west
läs bifogad fil dalberså 2022

11 – 14  Augusti            Nordiska träffen arrangeras av Polar club Mitt
(observera att träffen blir kvar på detta datum och ej flyttats )

7 – 11     September     Elmia Husvagnsmässan
Klubben har 10  biljetter
Anmälan till Catrine 0704-435379
Kostnad 1550:- 

16-18 september         Höstmöte Lygnareds camping 

September                     Spontanträff Borås

November                      Spontanträff Mösseberg