Nytt från 2021 : Om Covid Restriktioner släpper och man har god möjlighet att hålla avstånd kan träffarna hållas som planerat.
Som tidigare kommer Föreningen att driva två träffar per år , ett på vår och ett på hösten.
Gemensamhetsträffen vandrar mellan de olika klubbarna. 
Nationella träffen vandrar således också mellan klubbarna 

Det kommer att genomföras så kallade spontanträffar där man själv bokar camping och sedan möter upp andra medlemmar på plats.

Klubben kommer  prova att utföra en av de årliga träffarna på camping där det finns möjlighet att boka lokal för möte i nära anslutning. Dessa möten kommer då betyda att det blir något dyrare ,men möjlighet till el.
Årsmöte kommer sannolikt att hållas på någon form av bygdegård där klubben har tillgång till samlingslokal

Årets aktiviteter 2021

Augusti
Polarträff på Unda camping 27-29 augusti
arrangeras av Polar Club syd

September
Höstträff Polar club West 10-12 september

Spontanträff på camping Saldemad Borås 24-26/9
(Familjehelg med sista öppna dagarna på djurparken)
Man bokar själv sin plats på campingen

November
Spontanträff Mössebergs camping (Alla helgons helg)  5-7/11
Man bokar själv sin campingplats
Träffar 2022

Påsk                                  Spontanträff Lidköping

Maj månad (prel.)     Vårträff Polar Club west

11 – 14  Augusti            Nordiska träffen arrangeras av Polar club Mitt

September månad    Höstträff Polar club west
(prel.)

7 – 11     September     Elmia Husvagnsmässan

September                     Spontanträff Borås

November                      Spontanträff Mösseberg