Inför 2022

Klubben kommer  prova att utföra en av de årliga träffarna på camping där det finns möjlighet att boka lokal för möte i nära anslutning. Dessa möten kommer då betyda att det blir något dyrare ,men möjlighet till el.
Årsmöte kommer sannolikt att hållas på någon form av bygdegård där klubben har tillgång till samlingslokal

Nationella träffen kommer anordnas av klubb mitt och anmälningarna ligger ute.

Information om anmälan till Nationella träffen ----- LÄS NOGA -------
Anmälan sker via formulär på webben eller via mail till ordföranden i Polar club west.
Anmälningsavgift betalas in till Polar klubb west i april därefter skickas anmälan och betalning vidare vidare till Klubb mitt . Säkerställd anmälan kommer i MAJ
 

Träffar 2022

Påsk                                  Spontanträff Lidköping

Maj månad                 Vårträff Polar Club west
läs bifogad fil dalberså 2022

11 – 14  Augusti            Nordiska träffen arrangeras av Polar club Mitt
TRYCK HÄR FÖR ANMÄLAN

September månad    Höstträff Polar club west(prel.)

7 – 11     September     Elmia Husvagnsmässan
Klubben har 10  biljetter
Anmälan till Catrine 0704-435379
Kostnad 1550:-

September                     Spontanträff Borås

November                      Spontanträff Mösseberg