Träffar 2023April - Maj månad                 Vårträff Polar Club west
läs bifogade pdf.filer
 

September
Elmia Husvagnsmässa 6-10/9

Biljettförsäljning för medlemar i Polar Club West  är nu öppen
anmälan görs till ordförande via mail
ordforande.polarclubwest@gmail.com

anmälan är bindande och giltig från och med att betalning är gjord till klubbens bankgiro eller swish
Kostnad 1550:- + 50:- i porto 
I kostnad ingår plats i polarbyn samt 5 dagars inträde till mässan

Oktober månad : Höstträff 6-8 oktober