I nyare vagnar med fasta tankar sitter det en 12 volts pump och en givare för vatten mängd som skickar signal till panelen.

Vanliga frågor :
Dåligt tryck i kranen : Pumpen har för låg minutvolym eller fel på microbrytare i kranen.

Varmvattnet går inte fram :
Du har glömt att ställa in panelen på steg 2 för både vatten och värme.
Vattnet från tanken passerar via pannan och värms upp (ca 8l), felet sitter normalt i backventilen knacka lite på denna eller byt på egen  hand.
I sällsynta fall  kan varmvattenberedaren frusit och läcker  


Det luktar blä i vagnen:
Troligen har du inte gjort rent gråvatten tanken på ett bra tag.
Finns lite olika alternativ  1. köp medel hos återförsäljaren
2. blanda ättika och vatten , häll i och kör en skumpig tur med vagnen .
Töm ur och spola rent . I vissa fall kan det behövas en andra omgång inklusive manuell tvätt med borste
Obs häll vatten direkt i den fasta tanken speciellt om du använder varmvatten som kan skada ledningarna.
Självklart kan man använda diskmedel , men det kommer krävas många sköljningar.


Rengöra färskvattentanken
1. köp hos återförsäljare 
2. Ättika och vatten
Samma princip som regöring av gråtank, skumpa runt med vagnen och skölj rikligt med flera tankar innan användning.


Tanken lyser  tom 
Vattentanken behöver 10 liter innan lampan slocknar, eventuellt kan man böja nivåmätaren om den sitter fel

Det går inte att tappa ur gråvatten
Har troligen fastnat smuts i kulventilen , knacka lite försiktigt med gummiklubba 
på sidan om reglaget .