Oavsett husvagns modell och årsmodell kommer det förr eller senare bli små läckor i skarvar  där butylen inte kan hålla fukten borta.

Bästa sättet är att ta hand om sin husvagn väl  och inte använda skarpa medel och göra en täthetsmätning en gång om året i samband med service 7-900:- sek är värt att hitta en skada i tid och åtgärda innan det kostar pengar.
En inneförvaring kan vara en god investering över vintern.
För de som har vagnen ute kan carport vara en bra lösning.
Har du möjlighet att ha värme på 10-12 grader i vagnen som underhåll är detta en praktisk lösning även om elen kan kosta .
Torrbollar kan vara en  billig investering.

Vid förvaring en längre tid kan det vara bra att ställa dynor på högkant och låta dörr till toalett och kylskåp stå på glänt för att få lite cirkulation

Vanliga läckage ställen är runt skarvar , lister , fönster ,lampor och luftintag på taket.
Normalt finns det en luftfuktighet upp till ca 20% i golv och ca 10-15 % i skarvar/vägg  

Om du har kunskap och verktyg samt avgränsat fukt insläpp kan det gå att ta ut fönster och låta vagnen stå i i värme något dygn för att sedan lägga på ny butyl och sätta tillbaka fönster igen.
Även mindre läckage kring lampa eller bakom tältlist kan lösas med butyl om det finns möjlighet att låta vagnen stå i värme något dygn.

Flertalet polarägare har pratat om mindre läckor i front fönster , små droppar rinner på insidan.
Om det rör sig om liten läcka kan det räcka med att lyfta metallisten  som trycker mot fönstret , torka ur och lägga liten siliconsträng för att hindra fukten från att krypa in i skruvhålen .

Om du har tröttnat på solblekta ändlister eller en trasig avrinningslist så kostar dessa inte mer än ca en femtilapp . Glöm inte att lägga en liten butylsträng i skruvålet innan du skruvar tillbaka.