Vem går inte runt och funderar på om lastvikten räcker till det man vill ha med sig.
Ett stopp med vägning av vagnen kan resultera i böter eller indraget körkort.

Vikt defineras enligt benämning :
Tjänstevikt : Fordonets körklara vikt innehållande P11 gasoltub, batteri och laddare.
Vissa tillverkare utnyttjade utrymmet i tillägget 97/27 eg och lade då till vatten i färskvattentank .

Totalvikt : Fordonet i körklart skick inklusive inlastat material.

Lastvikt : Totalvikt minus tjänstevikt ( typexempel 1500 kg totalvikt , 1390 kg tjänstevikt blir då 110 kg lastvikt)

Märk att lastvikten i dagens vagnar blir låg då tillverkaren vill hålla sig inom gränsen totalvikt 3500 för fordon och husvagn .

All extra utrustning som cykelställ , markis, extra batteri , reservhjul klassificeras som del av lastvikten .

Vad är det då som gäller ??
Om vi nu begränsar frågan till endast polarvagnen så är det enligt återförsäljarna endast aktuellt från vagnar 2005 och framåt, men inte helt  omöjligt på äldre vagn  om man har en modell med högre totalvikt att välja på .

Vad behöver jag ??
I registreringsbeviset står begränsningar och vikter.
Om det står " Vikter enl EG 97/27 " begränsar detta möjligheterna .
I tilläggstexten står även eventuellt angivna begränsningar.

Genom återförsäljare kan man skicka efter ett intyg från Polar där tillverkaren intygar vilken maxvikt som gäller på axel.

Enklast är om vagnen är från 2005-2010 där EG direktivet och eventuella begränsningar är borttagna .
Om modellen har olika vikt val  t.ex 1370 - 1600 kg  så går det att typa om till ny totalvikt inom maxvikten och ingen teknisk förändring behöver göras.

I vissa fall går det att typa om till högre totalvikt vilket innebär en teknisk förändring t.ex liten förstärkningsbalk på axel. eller byte av bromsanordningar.

Glöm inte kolla av att  dragbilen är godkänd för den nya vikten och att du har motsvarande behörighet på körkortet.