Värmesystem
I Polarvagnarna finns pann modeller från Primus eller Alde .
Värmesystemet bygger på vattenburen värme.

I äldre vagnar finns Primus som sitter i gasol kofferten.
På Nyare modeller finns Alde som sitter under säng eller soffa.
Koppla till en 220 sladden och sätt igång systemet.
Tar oftast en liten stund innan värmen kommer igång med el.
Prova de olika lägena på 1 , 2 eller ev 3 KW och notera ev fel eller lampdioder som lyser.

Dags att prova den gamla beprövade metoden med gasol.
Inspektera gasolflaskan och slangen, använd läckspray eller tvållösning för att hitta ev läckor . 
Kontrollera packningen till gasolanslutningen, om denna har torrsprickor så byt.
Kontrollera läckindikator.
När kontrollerna är färdiga är det dags att prova att pannan startar .
Du behöver byta till gasolanvändning på panelen och hör nu ett litet brummande när pannan drar igång

Felsökning : 

1. Pannan startar inte alls på gasol
-Om batteriet inte har tillräcklig spänning kan det vara svårt att starta på gasol
kontrollera batteriet.
- Pannan får ingen gasol , öppna kranen eller alternativt byt gasolflaska


2 Pannan startar men stänger av sig
- Överhettningsskyddet har löst ut  

3. Det blir inte varmt i rören
- Kontrollera cirkulationspumpen , kan finnas både 12 volt och 220 volt.

Äldre vagnar kan ha en cirkulationspump i gasolkofferten eller kombinerad pump bakom panelen.

- På nyare vagn med Alde  finns  ett expansions kärl i högskåpet med en 12 volts pump, brukar vara en liten stilla krusning på ytan.
kärlet bör innehålla glykol , se till att det är korrekt fyllt . 
Du bör höra ett litet ljud från 12 volts pumpen.


- Vagnar med Alde system som har 220 pump sitter denna vid sidan av pannan
För byte se pdf (under utveckling)

- luft i systemet 
Lufta med nippeln , kan sitta lite olika beroenda av modell.
Ev luta vagnen fram och tillbaka .


4. Jag behöver byta eller fylla på glykol
Glykol har en hållbarhetstid på ca 5år , det går åt lite emellanåt och behöver fyllas på .
Se PDF. (under utveckling)

Glöm inte att göra årlig Gasolkontroll