Årets första möte avhandlades på Dalbergså camping 29/4 - 1/5 .
Campingen geografiska placering mellan Mellerud och Vänersborg och låg bokstavligen vid vägens ände . (jodå vägen tar slut vid campingens infart)
Nu kunde således alla bli inkopplade till el

Mötet förklarades öppet och började med en tyst minut för två bortgångna medlemar.
Största punkten innehöll både omval och nyval till styrelsen.
Punkten kunde snabbt förhandlas då valberedningen hade vaskat fram personer till styrelsen.

Covid pandemin nu snart ett minne blott hade skapat en mindre oreda med utdelningen av förtjänstnålar och plaketter under  de sista åren .
Nu kunde både 5 , 20 och 25 års plaketter delas ut i normal ordning