Styrelse

Ordförande
Cathrine West
ordforande.polarclubwest@gmail.com

Sekreterare
Lina Jörgenssen
sek.polarclubwest@gmail.com

Kassör
Mimmi Mellqvist

kassorpolarwest@live.se

Vice Kassör
Elisabeth Andersson

Ledamot

Gert Johansson

knasen113@hotmail.com


Webansvariga
 

Webbmaster 
Mathias Breding
webmaster_polarclubwest@outlook.com

Festkommite
Lasse och Monica West, Elisabeth och Henrik Andersson, Göran och Lena Svensson
Tryck på fliken kontakt för att kontakta oss eller gå med i klubben